Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo celne

Dnia 04-04-2013 godz. 09:36:22

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14