Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dnia 04-04-2013 godz. 09:33:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 24 0 24 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 0 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0