Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 04-04-2013 godz. 09:30:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10