Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:28:11

Poprawka 62

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8