Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:26:23

Poprawka 58

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9