Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:20:34

Poprawka 40

Za: 1 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8