Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:05:16

Poprawka 3

Za: 64 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13