Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:19:48

Poprawka 38

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9