Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:17:26

Poprawka 32

Za: 62 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13