Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:10:53

Poprawka 16

Za: 64 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8