Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:09:10

Poprawka 12, 54

Za: 28 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9