Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-04-2013 godz. 09:08:05

Poprawka 10

Za: 65 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8