Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

Dnia 07-03-2013 godz. 09:10:31

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11