Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 07-03-2013 godz. 09:07:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11