Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 07-03-2013 godz. 09:05:53

Poprawka 1

Za: 0 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11