Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 07-03-2013 godz. 09:03:23

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11