Narzędzia:

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 21-02-2013 godz. 17:36:09

Poprawka 3

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19