Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dnia 21-02-2013 godz. 17:34:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17