Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 21-02-2013 godz. 17:33:01

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 24 24 0 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 0 0 0 0 2
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0