Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 21-02-2013 godz. 17:32:32

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 25 25 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 0 0 0 0 2
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0