Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dnia 21-02-2013 godz. 17:28:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 58 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16