Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dnia 21-02-2013 godz. 17:28:06

Poprawka

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 16