Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 21-02-2013 godz. 17:27:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15