Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dnia 21-02-2013 godz. 17:26:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16