Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:24:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 15