Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:24:06

Poprawka 37, 38

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15