Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:23:42

Poprawka 36

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17