Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:23:10

Poprawka 32

Za: 27 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15