Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:22:51

Poprawka 29

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17