Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:22:30

Poprawka 26

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16