Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:22:13

Poprawka 25

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 15