Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:21:15

Poprawka 21, 34

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16