Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:20:54

Poprawka 19

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17