Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:19:35

Poprawka 15

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19