Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:19:20

Poprawka 14

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16