Narzędzia:

Dnia 21-02-2013 godz. 10:08:03

Za: 27 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24