Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:18:42

Poprawka 12

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18