Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:18:00

Poprawka 10

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17