Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:17:38

Poprawka 9

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15