Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:17:21

Poprawka 8, 28

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18