Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:17:00

Poprawka 6

Za: 22 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20