Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:16:39

Poprawka 5, 7

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16