Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:16:03

Poprawka 3

Za: 24 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17