Narzędzia:

Ustawa o środkach ochrony roślin

Dnia 21-02-2013 godz. 17:15:41

Poprawka 1, 2, 4

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16