Narzędzia:

Dnia 21-02-2013 godz. 10:05:14

Za: 46 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25