Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 22-12-2011 godz. 12:28:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13