Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 22-12-2011 godz. 12:27:36

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16