Narzędzia:

Dnia 20-02-2013 godz. 10:08:51

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22