Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:23:10

Poprawka 1, 7, 8, 10, 12, 23

Za: 55 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1