Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Dnia 12-04-2022 godz. 22:55:30

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0